حبیب طالبی
Contact me
My Profile
Blog Author(s) حبیب طالبی
Previous Months Home Archive More ...
      habib.talebi ()
شرح جزئیات اجرایی : برگزاری کارگاه تخصصی آموزش خلاقیت معماری by: حبیب طالبی

پژوهشی در باب ،پاسخ به پرسش همیشگی ، چگونه طرح خلاق معماری ارائه دهیم ؟

در این دوره آغازین از کارگاه آموزشی در دو بخش خواهد بود :

 

اول : تئوری : در قالب درسگفتارهای سه گانه (فلسفه ، سینما ، مجازی سازی)

دوم : عملی (طراحی اسکیس معماری) در قالب آتلیه تمرین و ترسیم معماری

 بخش تئوریک درسگفتارهایی از رابطه ی هنرمعماری با فلسفه ، سینما ، مجازی سازی (نرم افزار) است .

بخش آتلیه (عملی) شامل موضوع برنامه هایی است که ، حاصل تحقیق و تدقیق در درسگفتارهای چندگانه است و با توجه به نیازها ی کیفی معماری و شهرسازی لارستان ، ترسیم ها و طرح های معماری ، به شکل پروپازال های ترسیمی فاز صفر ارائه خواهد شد .

نمونه هایی از پروپازال های عملکرد های خلاق برای شهر :

               باززنده سازی و احیای  زمین –نشان های منطقه جنوب (برکه های لار) LAND MARK DESIGN

              طرح و انتخاب نماد زمین و نماد تصویری ICONIC PLACE or ICONIC SPACE جنوب (لارستان)

             کاراکتر بخشی به فضاهای  پس – مانده شهر لار (خرابه های بافت قدیم وجدید )

            طرح و انتخاب حیاتی ترین عنصر نا -انسان ساخت

        

زمانبندی 

کارگاه معماری خلاق در 20 جلسه (بعنوان اولین دوره برگزاری از مجموعه کارگاههای معماری ) که هر جلسه از دو SECTIONمجزا یا ترکیبی 2 ساعته که مجموعا 4 ساعت خواهد بود .

مجموعا 80 ساعت آموزش درسگفتارهای سه گانه و طراحی فاز صفر معماری انجام خواهد شد

زمان برگزاری آبان ماه 1396 است . برای اطلاعات بیشتر و ثبت نام حضور در کارگاه با شماره تلفن 09177829492 یا وبگاه habib-talebi.persianblog.ir   تماس حاصل فرمایید.

 

مخاطبان دوره و  جمعیت هدف کسانی که امکان شرکت را دارند

                        

             کسانی که امکان استفاده از کارگاه را دارند و حضورشان موثر خواهد افتاد،  شامل : مهندسین معمار، طراحان داخلی ، طراحان و مهندسین منظر ، گرافیست ها ، نقاشان و طراحان تجسمی ، مجسمه سازان ، دانشجویان معماری و گرافیک و دانشجویان دیگر هنرهای تجسمی ، علاقه مندان حوزه میان رشته ای  هنر و فلسفه ، علاقه مندان سینما  و عموم   علاقه مندان ، خواهد بود .

 

دستاوردها و جمعبندی کارگاه

 

هدف مورد نظر  در برگزاری این دوره جامع ، مرحله ای ابتدایی است از جریان –شهرخلاق-که نگاهی انتقادی به معماری و شهرسازی لارستان دارد و شعار "تئوریزه کردن موقعیت های محلی " و  توسعه پایدار یا معماری سبز ، را بعنوان سرلوحه خود قرار داده  است .

جریان شهرخلاق ، مجری و مرجع علمی ، برگزاری کارناوال های معماری خواهد بود .

دستاورد مرحله اول از این دوره کارگاه ، کارناوال معماری ، رنگ خاک : نشان زمین    

دستاورد هنری عملکردی کارگاههای معماری خلاق ، شامل طرح های معمارانه این کمپین برای خروج شهر لار از بن بست طرح  و  پیشنهاد چشم انداز طراحی معماری و کیفیت فضای شهری  ، خواهد بود .

در پایان تمام طرح های پیشنهادی بصورت نمایشگاه و ژوژمان مورد قضاوت عموم مسئولین و مردم قرار خواهد گرفت .

  Comments ()
Recent Posts شرح جزئیات اجرایی : برگزاری کارگاه تخصصی آموزش خلاقیت معماری پوستر کارگاه : طراحی فرآیند خلاق معماری فلسفه سینما مجازی سازی در ارتباط به معماری / نمونه ای از نوع نگاه کارگاه آموزشی : درسگفتارهای طراحی خلاق معماری چگونه طرح خلاق معماری ارائه دهیم کارگاه آموزش معماری : طراحی فرآیند خلاق معماری
My Tags کارگاه معماری (۳) فرایند خلاق معماری (۱) سینما معماری (۱) کارگاه خلاق معماری (۱) آموزش معماری (۱) فلسفه معماری (۱) خلاقیت معماری (۱)
My Friends