حبیب طالبی
Contact me
My Profile
Blog Author(s) حبیب طالبی
Previous Months Home Archive More ...
      habib.talebi ()
فلسفه سینما مجازی سازی در ارتباط به معماری / نمونه ای از نوع نگاه by: حبیب طالبی

معماری و فلسفه  : 

بررسی فلسفه قاره ای و فلسفه تحلیلی در معماری  و مثال های عملکردی آن در شکل گیری کانسپت های معماری و بناهایی که بر مبنای فلسفه شکل گرفته اند . 

در حوزه فلسفه معماری و گفتمان فلسفه قاره ای ، پدیدارشناسی و اگزیستانسیالیسم بیشترین سهم را در منابع خام نظریه پردازی معماری دارد.

متفکران معماری یا معمار-متفکرانی چون استیون هال ، آلوارآلتو ، یوهانی پلاسما ، بهرام شیردل و متفکر فیلسوفان هنرمعماری ، نوربرگ شولتز ، هانری لوفور ، به وضوح از فلسفه های هیدگر و مرلوپونتی بهره برده  اند ، آن هم نه به طریقی که پیتر آیزنمن از دریدا و دلوز در معماری استفاده کرد ، بلکه به نحوی عمیقا بنیادین از این فلسفه ها بهره برده اند و شیوه های کیفی بسیار نوبنیادی طرح انداختند .

امروزه ما آنها را تحت عناوینی چون ، فضای وجودی (اگزیستانسیال ) ، پدیدارشناسی معماری ، و در سبک ، معماری های دیکانستراکشن و فولدینگ و پست مدرن را تئوریزه کرده اند .

دو کلید-کلمه  دیگری که زیر مجموعه فلسفه و معماری قرار دارند  آشنایی زدایی از عناصر معماری است  و مفهوم مرز ، که به نوعی انعطاف پذیری را تبیین میکند و اجازه می دهد تا مرزها مشخص و اتوریته مرز را محو و به چیزها به مثابه یک دیالکتیک هگلی بیندیشد .

 

 

 

معماری و سینما  :

سینمای معمارانه  یا معماری سینما  و شناخت کانسپت طراحی معماری از طریق نقد ساختاری سینما  .

یکی از کلیدواژه هایی که در شناخت و انجام خلاقیت طراحی معماری به طراحان یاری می رساند ، بکار بستن اصل ترابط پذیری در مدیوم سینما ست .  به هیچ وجه آنطور که پیش از این گفته شد قرار نیست شباهت ها یا تفاوت های بین این دو هنر بیان شود ، بلکه دقیقا به جای فرض دوتایی انگاشتن ، پیش فرض یکی بودن آنها مد نظر قرار می گیرد ، و این بدین معنا ست  که سینما همان معماری و معماری همان سینماست  و هیچ تفاوت بنیادینی با هم ندارند .

از طریق سینما می توان  فضای معماری را شناخت ، سینما قادر به افزودن زمان به کالبد معماری است و حتی مجهز به پیشگویی و تاویل های فرامتنی شود .  سینما از طریق تعریف داستان ، از کالبد معماری آشنایی زدایی می کند و افق تازه ای از فهم معماری را پیش رویمان قرار می دهد .

فهم سینمایی از معماری در خلق خلاقانه طرح معماری بسیار اهمیت می یابد و سهم قابل ملاحظه ای دارد .

سینما می تواند مفهموم "بی خانگی " را به راحتی در عین خانه دار بودن کاراکترهای داستانش برای ما بازگو کند و آن عمق مفهومی  کالبدی ، پدیدار شدن این معضل در کالبد را روشن سازد . در سینمای مایکل آنجلو آنتونیونی ، مارتین اسکورسیزی ، تمام  بی خانگی ها و سرگردانی ها ی کاراکترها در مکان اتفاق می افتد و دائما این پرسش مطرح می شود با وجود مجهز بودن مکان زیست به مدرن ترین دستائردهای بشر باز هم شخصیت ها چون انسان های بدوی دست به خون و خونریزی و اعمال وقیحانه می زنند و انگار نسبتی پیدا شده به زرق و برق شهرها و بناها و بی اخلاقی این آدم ها ، نهایتا در می یابیم که علت اصلی این سرگردانی ، امکان بالقوه مکان معماری است که انها در آن می زیند . همانطور که گفته شد سینما می تواند پتانسیل بالقوه مکان معماری را بیان کند .

در سویی کاملا متفاوت ، در سینمای وودی آلن به جای  بی خانگی از مفهوم  ،پرسه ، از نوع والتر بنیامینی و رمانتیک مآبی را بین کاراکترها ، با قرار دادنشان در یک مکان شاخص معماری  مثلا زیر پل بروکلین در فیلم منهتن  ، به زیبایی القا می کند . و این هم یک امکان دیگر مکان است که از طریق سینما نشان داده می شود .

 

 

 

 

 

معماری و سایبرنتیک (مجازی سازی و نرم افزارهای گرافیک کامپیوتر CG )

 

گروهی از معماران و طراحان پیشرو و تجربی دست به تدوین رابطه ای تازه بین معماری و نرم افزارهای گرافیکی و سه بعدی سازهای مدلینگ فضاهای مصنوع ، زدند . این رابطه تنها محدود به ارائه دیجیتال آثار معماری نبود چه در قالب انیمیشن و چه در قالب رندرهای حاصل از موتور ندرهای شرکت Chaos Group   ، نماند .  نرم افزارهای معماری انقلابی در گفتمان طراحی بوجود آوردند ، از مفهموم پردازی و ایجاد کانسپت تا ارائه Presentation و معماری تخیلی دیجیتالی که وابسته به جاذبه زمین نبود .

اگر خلاقیت معماری بدن یک فرآیند طراحی باشد ، معماری دیجیتال به طور قطع صورت آن است . به جرات می توان گفت حتی گاهی این صورت ، بدن مفاهیم را تحت نیرو و تاثیر خود قرار می دهد ، یعنی به جای اینکه صورت محصول طراحی باشد در واقع پدیدار و ضورتی از طرح فرآیند می شود و اینجاست که ، طراح در خلاقیتی چشمگیر و معکوس مانند از ازائه شروع می کند تا طرح برسد . شیوه ای به شدت نامتعارف اتفاق می افتد که اموزه از آن بعنوان عصر پسا –دیجیتال یاد می شود . post-digital drawing

  Comments ()
Recent Posts شرح جزئیات اجرایی : برگزاری کارگاه تخصصی آموزش خلاقیت معماری پوستر کارگاه : طراحی فرآیند خلاق معماری فلسفه سینما مجازی سازی در ارتباط به معماری / نمونه ای از نوع نگاه کارگاه آموزشی : درسگفتارهای طراحی خلاق معماری چگونه طرح خلاق معماری ارائه دهیم کارگاه آموزش معماری : طراحی فرآیند خلاق معماری
My Tags کارگاه معماری (۳) فرایند خلاق معماری (۱) سینما معماری (۱) کارگاه خلاق معماری (۱) آموزش معماری (۱) فلسفه معماری (۱) خلاقیت معماری (۱)
My Friends